Regulamin

Regulamin korzystania z voucherów

Regulamin korzystania z voucherów

 1. VOUCHER może być zrealizowany w zakresie oferty serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi zarówno w kraju jak i za granicą. W przypadku realizacji VOUCHERA za granicą jego posiadacz jest zobowiązany dostosować się do regulaminu firmy partnerskiej obsługującej tą ofertę zagraniczną.
 2. VOUCHER może być zrealizowany tylko za pośrednictwem firmy DARMA – TUR będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi
 3. VOUCHER jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z oferty udostępnionej na Portalu www.darmowenoclegi.pl
 4. Bezpłatne lub promocyjne noclegi mogą być wykorzystane w jednym z obiektów oferowanych przez serwis rezerwacyjny Darmowe Noclegi, po opłaceniu z góry należności za wyżywienie ewentualne usługi dodatkowe, Promocyjny Pakiet pobytowy lub ofertę zagraniczną.
 5. VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma DARMA-TUR nie zwraca równowartości pieniężnej za nie wykorzystane noclegi lub wyżywienie.
 6. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi.
 7. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny lub w ratach.
 8. Dla gości z zaproszeniem obiekty udostępniają ograniczoną ilość pokoi, dlatego rezerwacje należy składać z wyprzedzeniem.
 9. W dniu przybycia do obiektu należy okazać aktualny VOUCHER oraz potwierdzenie rezerwacji.
 10. Za dodatkowe osoby oraz usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w ośrodku cennikiem.
 11. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
 12. Ceny wyżywienia oraz pozostałych ofert turystycznych emitowane na stronie serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi dotyczą tylko posiadaczy Voucherów.
 13. Vouchery nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji VOUCHERA z przyczyn niezależnych od Firmy DARMA-TUR, Goście według swojego wyboru, mają prawo do wypoczynku w równorzędnym w zakresie usług obiekcie – wskazanym przez serwis rezerwacyjny Darmowe Noclegi lub rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionej opłaty.
 15. Osobie zawierającej umowę, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 16. Osoby korzystające z usług serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w celu realizacji usług oraz wyrażają także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych do podmiotów współpracujących z firmą DARMA– TUR w zakresie objętym niniejszymi usługami. Osoby korzystające z usług serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Serwis ich danych osobowych w celach: marketingowych, statystycznych, handlowych.
  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
 17. Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej opłaty w wys. 50 zł tytułem przedmiotowej gwarancji. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY. W przypadku braku wpłaty powyższej kwoty 50 zł częściowy zwrot wpłaconej kwoty nie będzie przysługiwał. Opłata umożliwia również dokonywanie zmian w rezerwacjach bez dodatkowych kosztów. Korzystający może dokonywać również zmian w rezerwacji po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wys. 140 PLN od każdej dokonanej zmiany.
 18. W razie niedopełnienia powyższych warunków VOUCHER zostanie unieważniony.