REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW NA DARMOWE NOCLEGI:

 1. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 2. VOUCHER  może być zrealizowany tylko za pośrednictwem firmy DARMA – TUR będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi
 3. VOUCHER jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia dwie osoby do jednorazowego skorzystania z siedmiu lub czternastu gwarantowanych, bezpłatnych noclegów.
 4. Bezpłatne noclegi mogą być wykorzystane w jednym z Hoteli oferowanych przez serwis rezerwacyjny Darmowe Noclegi, po opłaceniu z góry należności za wyżywienie, oraz ewentualne usługi dodatkowe w turnusie siedmiodniowym lub czternastodniowym.
 5. VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma DARMA-TUR nie zwraca równowartości pieniężnej za nie wykorzystane noclegi lub wyżywienie.
 6. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi.
 7. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny lub w ratach.
 8. Dla gości z zaproszeniem obiekty udostępniają ograniczoną ilość pokoi, dlatego rezerwacje należy składać z wyprzedzeniem.
 9. W dniu przybycia do obiektu należy okazać aktualne Zaproszenie oraz potwierdzenie rezerwacji.
 10. Za dodatkowe osoby oraz usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w ośrodku cennikiem.
 11. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
 12. Ceny wyżywienia emitowane na stronie serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi dotyczą tylko posiadaczy Voucherów.
 13. Vouchery nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji VOUCHERA z przyczyn niezależnych od Firmy DARMA-TUR, Goście według swojego wyboru, mają prawo do wypoczynku w równorzędnym w zakresie usług obiekcie – wskazanym przez serwis rezerwacyjny Darmowe Noclegi lub rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionej opłaty.
 15. Osobie zawierającej umowę, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 16. Osoby korzystające z usług serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w celu realizacji usług oraz wyrażają także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych do podmiotów współpracujących z firmą DARMA – TUR w zakresie objętym niniejszymi usługami. Osoby korzystające z usług serwisu rezerwacyjnego Darmowe Noclegi wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Serwis ich danych osobowych w celach: marketingowych, statystycznych, handlowych.
  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
 17.  Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej opłaty w wys. 50 zł tytułem przedmiotowej gwarancji sprawdź szczegóły>> W przypadku braku wpłaty powyższej kwoty 50 zł częściowy zwrot wpłaconej kwoty nie będzie przysługiwał. Opłata umożliwia również dokonywanie zmian w rezerwacjach bez dodatkowych kosztów. Korzystający może dokonywać również zmian w rezerwacji po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wys 70 PLN od każdej dokonanej zmiany.
 18. W razie niedopełnienia powyższych warunków VOUCHER zostanie unieważniony.