W przypadku dokonania wpłaty, o której mowa powyżej częściowy zwrot wpłaconej kwoty będzie kształtował się w sposób następujący:

rezygnacja na więcej niż 45 dni przed przyjazdem – zwrot 90%
rezygnacja na więcej niż 21 dni przed przyjazdem – zwrot 50%
rezygnacja na mniej niż 21 dni przed przyjazdem – brak zwrotu