Voucher proszę przesłać na adres:


Nowy Voucher zostanie przesłany na wskazany adres po wykupieniu cegiełki.

Opłatę za cegiełki prosimy kierować na:

Bank: SANTANDER BANK 67 1090 2705 0000 0001 1794 5504

w tytule wpłaty prosimy wpisać "cegiełka"

* Pole wymagane