Voucher proszę przesłać na adres:


    Nowy Voucher zostanie przesłany na wskazany adres po wykupieniu cegiełki.

    Opłatę za cegiełki prosimy kierować na:

    Bank: SANTANDER BANK 67 1090 2705 0000 0001 1794 5504

    w tytule wpłaty prosimy wpisać "cegiełka"

    * Pole wymagane