Z radością informujemy, że duża część naszych Hoteli wznowiła swoją działalność lub wznowi w najbliższym czasie.

Dzięki temu realizujemy bieżące rezerwacje oraz przyjmujemy rezerwacje na każdy termin w roku bieżącym, mając na uwadze, że wypoczynek i odprężenie są wszystkim potrzebne jak nigdy wcześniej.

Klient może skorzystać z możliwości przesunięcia terminu rezerwacji, przed rozpoczęciem pobytu na inny termin, wnosząc opłatę manipulacyjną w wys. 140 zł.

 

Odpowiedzi na złożone wnioski: 

Działając w imieniu naszego przedsiębiorstwa, wobec złożonego wniosku uprzejmie wskazujemy, iż w aktualnej sytuacji stanu epidemii COVID – 19 panującej w naszym
kraju, jesteśmy zmuszeni pozostawić przedmiotowy wniosek do rozstrzygnięcia w terminie późniejszym jednak nie później niż 180 dni od wpłynięcia wniosku do biura Darma-Tur zgodnie zgodnie z Art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Zespół Darma-Tur